8½ – Οκτωμιση

Στην αριθμολογία το 8 είναι ο αριθμός του κτισίματος και σε κάποιες θεωρίες, ο αριθμός της καταστροφής. Το 8 είναι αριθμός Φιμπονάτσι.  Το 8 είναι ο μοναδικός αριθμός Φιμπονάτσι (εκτός του 1) που είναι τέλειος κύβος. Στη γεωμετρία ο κύβος έχει 8 κορυφές. Στην πυρηνική φυσική  το 8 είναι ο δεύτερος «μαγικός αριθμός ». 8 μίσχοι υψώνονται από το κιονόκρανο σε ένα κίονα Κορινθιακού ρυθμού .  8 πόδια έχουν όλες οι αράχνες , και γενικότερα όλα τα αραχνίδια (όπως ο σκορπιός). Τα μέλη της διαδεδομένης οικογένειας αραχνών Areneidae έχουν επιπλέον και 8 όμοια μάτια.

…για μένα το 8 αν το σκουντήσεις  στο πλάι πέφτει και γίνεται το άπειρο.

 

Για το μισό μη με ρωτάτε είναι μυστικό…

 

Τζωρτζίνα είναι το όνομά μου και μπορείτε να με ακούσετε στο σταθμό που κάποια χρόνια πριν, αγάπησα.

Κάθε Παρασκευή 21:00 – 23:00